Pulmaisa, peokoht, transport jne
Kogu Eesti või maakondade järgi
Wifi, veekogu lähedus, parkimine jne

Asub Suur 3, Jõgeva  (endine Jõgeva Maavalitsuse maja) I korrus kabinet 107

Kogu info telefoniteel

Abiellumisavalduse esitamiseks vajalikud dokumendid

  • abiellujate isikut tõendavad dokumendid

  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);

  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);

  • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;

  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument;

  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument;

  • abieluvõimetõend (kui abielluja elukoht on välisriigis või ta on elanud Eestis alla 6 kuu; samuti isk, kes on küll Eestis elanud vähemalt 6 kuud, kuid kelle perekonnaseisuandmed registris puuduvad).

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Tegevuspiirkond
Lahtioleku ajad
E-R 9.00-17.00
Keeled